ممنون از نوشاد عالمیان به خاطر پیروزی و سپاس فراوان بابت فروهر زیبایش

ممنون از او که با این پیروزی بسیاری از مردم ایران را برای روزی هم که شده شاد کرد و ایران را برای نخستین بار به این مرحله در ورزش تنیس روی میز رساند؛ و سپاس والا‌تر از او برای استفاده از این نماد فرهنگ و تاریخ ایران! او یک ورزشکار جوان است و بی‌شک الگویی برای خیلی‌ها؛ پس این کار نوشاد ارزش بسیاری پیدا می‌کند. بسیاری از ورزشکاران و چهره‌های مملکت یاد بگیرند!

Advertisements
گندی شاپور

همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل

آنا دیلی شعری

تورکون دیلی تک سئوگیلی ایسته کلی دیل اولماز ... اؤزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز

سرزمین من

یادداشت‌های دکتر سعید بشیرتاش

ساوالان

A passion for Perfection

شبهای بی سحر

تا ریشه در آبست امید ثمری هست