سانسور فیسبوک ۲۵ بهمن به سبک جمهوری اسلامی

تصویر واضح هست و چیزی برای گفتن ندارم، فقط یک نکته؛ در واکنش به اعتراض‌ها پیج گفت عکس را از جای دیگری برداشتیم و ما سانسور نکردیم عکس اصلی را بدهید، پس از ارائه عکس اصلی نیز تصویر عوض نشد. بعضی از این‌ها را جان به جانشان کنی خط امامی هستند، متاسفم که ما مدتی دلمان به این پیج خوش بود و شورایی که با هم رابطه نزدیکی دارند. (اینجا ببینید صفحه را)

سانسور

گندی شاپور

همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل

آنا دیلی شعری

تورکون دیلی تک سئوگیلی ایسته کلی دیل اولماز ... اؤزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز

سرزمین من

یادداشت‌های دکتر سعید بشیرتاش

ساوالان

A passion for Perfection

شبهای بی سحر

تا ریشه در آبست امید ثمری هست